• Ein Rhaglenni

  Preswylfeydd Gwersyll Sylfaen ar gyfer plant a phobl ifanc

   

  Dysgu'r dyfodol

  Roedd rhaglenni preswyl 3 diwrnod wedi'u halinio â'r cwricwlwm i ddechrau ar gyfer plant 10-12 oed yn canolbwyntio ar themâu allweddol (ee yr economi gylchol, systemau bwyd cynaliadwy, ffasiwn), wedi'u hintegreiddio ag elfennau trawsbynciol allweddol: lles, datrys problemau'n greadigol, gwyddoniaeth drwy brofiad, gwytnwch ac adrodd straeon.

   

   

  Preswylfeydd Athrawon Sylfaenol

  Helpu athrawon i ymgymryd â'u dyfodol yn hyderus

  Roedd rhaglenni preswyl 3- 5 diwrnod yn canolbwyntio ar les, dysgu dyfodol a chysylltiad â natur. wedi'i integreiddio ag elfennau trawsbynciol allweddol yn ymwneud â datrys problemau'n greadigol, risg a gwytnwch ac adrodd straeon. Wedi'i alinio i'r Nodau Byd-eang a'r cwricwlwm newydd.

   

   

  Entrepreneurs and Business

  A space to think, learn and collaborate

  In time, we plan to host residential programmes focused on social entrepreneurship, creativity and collaboration. Because the world needs more of it.

  All Posts
  ×