• Cymdeithion

  Byddem wrth ein bodd yn clywed gan unrhyw un a hoffai ymuno â ni ar y siwrnai hon - ym mha bynnag swyddogaeth!

 • Chwilio am gyd-gymdeithion y Galon

  Oes gennych chi ddiddordeb mewn sut y gallwn ni arfogi cenedlaethau'r dyfodol i adeiladu byd mwy cynaliadwy?

   

  Ydych chi'n credu nad yw'r system addysg ddiwydiannol gyfredol yn addas at y diben?

   

  Ydych chi'n teimlo bod grymuso dysgwyr ac arweinwyr sydd â gwybodaeth am bethau fel

  mae'r economi gylchol, a systemau bwyd cynaliadwy yn bwysig?

   

  Ydych chi'n cydnabod bod cysylltu pobl â natur yn eu helpu i'w barchu a'i amddiffyn?

   

  Ydych chi'n meddwl bod dysgu sgiliau fel gwytnwch, empathi, creadigrwydd a chydweithio yr un mor bwysig â dysgu bod 2 + 2 = 4?

   

  Os felly, cysylltwch â liza@cymbrogi.org.uk

  All Posts
  ×