• Ein Cymdeithion a'n Cydweithredwyr

  Mae gweledigaeth o'r uchelgais hon yn gofyn am ystod eang o sgiliau a phrofiad. Rydym yn y broses o adeiladu eco-system o feddylwyr blaengar ym maes addysg, ysgolion, lles, y celfyddydau creadigol a busnes i fod yn bartner gyda ni a chefnogi'r weledigaeth.

 • Cymdeithion Cymbrogi

   

   

   

  The Darwin Experience Mae Profiad Darwin: rhan o Ganolfan Darwin, yn rhaglen wyddoniaeth brofiadol arobryn leol sy'n dysgu plant ar amrywiaeth eang o themâu gan gynnwys glannau creigiog, newid yn yr hinsawdd, sbwriel morol, grymoedd ac ynni adnewyddadwy.

   

  The Ellen MacArthur Foundation Sefydliad Ellen MacArthur: Wedi'i ysbrydoli gan y morwr a'r fforiwr Ellen MacArthur y sefydliad yw'r 'seren ogleddol' ar bob mater sy'n ymwneud â'r Economi Gylchol. Gan weithio gyda busnes a chymunedau yn fyd-eang, ei genhadaeth yw hyrwyddo newid systemau a chyflymu trosglwyddiad y byd i economi gylchol.

   

  Gwylan: ymarferwyr blaenllaw yn Sir Benfro ym maes lles, iechyd corfforol a meddyliol i blant ac oedolion, gan weithio'n weithredol ar draws ysgolion yng Nghymru a thu hwnt.

   

  TYF: Menter gymdeithasol a anwyd yn Sir Benfro sy'n ymroddedig i ysbrydoli bywydau antur, darganfod a gofalu am fyd natur

   

  School of Outdoor Learning Ysgol Dysgu Awyr Agored (SoUL): grymuso ysgolion ledled y DU i fynd â dysgu yn yr awyr agored

   

  Professor Andy Penaluna Yr Athro Andy Penaluna: Yr Athro Emeritws, Entrepreneuriaeth Greadigol, Prifysgol y Drindod Dewi Sant


  Down to Earth: Wedi'i leoli yn y Gŵyr, menter gymdeithasol sy'n canolbwyntio ar ddysgu profiad ar gyfer grwpiau difreintiedig  

  Partneriaethau busnes

  Cyfle gwych i fuddsoddi mewn cenhedlaeth nesaf o weithwyr ac entrepreneuriaid cymdeithasol​

   

  • Mae cenedlaethau'r dyfodol o oedolion ifanc sy'n mynd i fyd gwaith sydd yn newid yn gyflym angen gwybodaeth sy'n wynebu'r dyfodol, hyfforddiant mewn creadigrwydd, a sgiliau mewn empathi, cydweithredu a gwytnwch. Rydym am ddarparu hynny, gyda'ch help chi.
  • Rydym yn gwybod y gall cymryd rhan mewn busnes leihau tebygolrwydd person ifanc o ddod yn NEET (nid mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant). Rydym am drosoli'ch gwybodaeth a'ch adnoddau i ymgysylltu a grymuso'r genhedlaeth nesaf o feddylwyr, gweithredwyr a chwaraewyr cymunedol.
  • Rydym yn chwilio am bartneriaethau creadigol gyda busnes sy'n rhannu eich arbenigedd, gwirfoddolwyr a heriau i helpu'r cenedlaethau nesaf i adeiladu dyfodol gwell a gwell busnesau.