•  

  Croeso i Ddyfodol Cymbrogi

  Rydyn ni ar genhadaeth i helpu'r cenedlaethau nesaf o ddysgwyr ac arweinwyr i adeiladu dyfodol cynaliadwy iddyn nhw eu hunain a'u teuluoedd.

   

 • Ein Gweledigaeth

   

  Mae pobl ifanc heddiw yn tyfu i fyny yn y cyfnod newid gyflymaf yn hanes dyn.

  Byddant yn etifeddu byd ansicr heriol.

  Dyluniwyd eu system addysg ar gyfer economi ddiwydiannol a chymdeithas

  mae'n debygol na fydd modd ei adnabod mewn dau ddegawd.

   

  Mae angen i oedolion y dyfodol gallu dylunio a siapio byd teg, cynaliadwy a gymdeithasol blaengar.

   

  Er mwyn eu galluogi i wneud hynny, mae angen i ni newid y ffordd maen nhw'n dysgu yn sylfweddol

  Mae angen i ni hefyd roi ymdeimlad o les a phwrpas i athrawon sydd wedi'u gor-weithio a heb ddigon o adnoddau.

   

  Rydyn am greu profiad dysgu a llesol sy'n helpu dysgwyr ac athrawon

  cysylltu yn gyflym â realiti eu byd

  a'u hysbrydoli i ymgymryd â'r heriau yma.

   

  Mae Cymbrogi yn air Celtaidd hynafol am ‘Cymdeithion y Galon.'

  Rydym yn edrych ymlaen at groesawu cymdeithion modern i'n helpu i droi ein gweledigaeth yn realiti.

   

  Rhoi Lles Cenedlaethau'r Dyfodol ar Waith

  Daw ein hysbrydoliaeth o nodau Byd-eang y Cenhedloedd Unedig, Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, a chwricwlwm newydd arloesol Cymru

  Dechreuwn ein taith trwy ddarparu profiadau sy'n newid bywydau a fydd yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r meddyliau sydd eu hangen ar athrawon a phobl ifanc i ymgymryd â'u dyfodol yn hyderus.

   

  Mae pob elfen wedi'i chynllunio i alluogi dysgu a lles mewn ffordd gyfunol ac ysbrydoledig.

   

  Ein gweledigaeth hirdymor yw adeiladu canolfan eco-ddylunio, arbrofol a rhyngddisgyblaethol a fydd yn sefydlu i fod yn le bydd yn ysbrydoliaeth i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol wrth iddynt adeiladu dyfodol mwy cynaliadwy iddynt hwy eu hunain, eu teuluoedd a'u cymunedau.

   

  All Posts
  ×